De woonkamer lekt, je belt een loodgieter, deze komt en plakt het lek dicht. Een week daarna begint het op een andere plek te lekken. De loodgieter komt weer en repareert de nieuwe lek. Maar als je het probleem niet op een hoger niveau, het dak, aanpakt dan blijft het terugkeren! Repareer het dak en je woonkamer wordt vanzelf lekvrij en droog.

Dit is vaak hoe het aan toe gaat. Je hebt een probleem, gaat naar de dokter. Deze schrijft een recept en zo wordt als het ware het gevolg van je probleem dicht geplakt. Steeds komt het terug zonder recept, of komt t op een andere plek in een andere vorm. Zolang je je dak niet repareert komt het steeds terug..

We gaan niet het lek in de woonkamer dichten maar we pakken het hoger gelegen probleem aan. Je zult zien dat het probleem vanzelf ondergeschikt raakt en verdwijnt.

 

Waarvoor is Feel Free Regressietherapie geschikt?

 

 

Regressie is geschikt voor het verwerken van traumatische ervaringen, bijvoorbeeld bij post-traumatische stress, maar vooral ook voor het oplossen van allerlei onbegrepen klachten, zoals bijvoorbeeld:

– Angsten, stress, depressie,
– Burn-out
– Moeilijk keuzes kunnen maken; twijfel en dilemma’s
– Langdurige rouw, niet over een verlies heenkomen
– Relatieproblemen of moeilijk relaties kunnen aangaan
– Eetproblemen
– Lichamelijke klachten zonder medische oorzaak, bijvoorbeeld:
– Hoofdpijnen (Migraine)
– Chronische moeheid
– Darmproblemen
– Vruchtbaarheidsproblemen
– Angst voor de dood
– Gevoelens van zinloosheid
– Paniek aanvallen

Dit zijn maar enkele voorbeelden.

Regressie betekent letterlijk teruggaan in de tijd. In mijn Feel Free Regressietherapie methode gaan we terug in de tijd naar de oorsprong en oorzaak van het probleem dat zich nú voordoet. Je hebt nu bijvoorbeeld last van angsten, depressies, buikpijnen etc. en begrijpt maar niet waar die vandaan komt. Of je komt steeds in onbevredigende of destructieve relaties terecht en begrijpt maar niet waarom je dit steeds weer overkomt.

Ooit is er echter ergens iets gebeurd dat je ertoe gebracht heeft om nú angstig of depressief te zijn, of je te gedragen zoals je nu doen. De oorzakelijke situatie, datgene wat er ooit gebeurd is, dat de aanleiding vormt voor je klachten nú, dáár gaan we naar terug. In regressietherapie wordt er vanuit gegaan dat de oplossing van je probleem in jezelf verscholen ligt. Om bij die oplossing te komen moeten we op dus zoek naar de oorzaken van de huidige klachten en die oorzaken zijn te vinden in het verleden, recent of langer geleden, meestal in de kinderjaren. We werken toe naar integratie, d.w.z. naar verwerking van hetgeen er in het verleden is gebeurd dat nú nog voor problemen zorgt.
Deze eerdere oorzakelijke ervaringen zijn echter meestal niet bewust oproepbaar; we hebben ze vergeten of verdrongen vanwege hun vaak pijnlijke karakter. Onbewust werken ze echter psychisch en fysiek door en beïnvloeden zo ons gevoelsleven, ons denken, ons gedrag, onze relaties en ons lichamelijk welbevinden.
Door deze onbewuste oorzaken bevrijdend her te beleven komt er emotionele rust en inzicht. Je verwerkt wat er om verwerking vraagt. De lading gaat er af. Je blijft niet langer vastzitten in de greep van het verleden. Datgene wat jij onbewust zo angstvallig aan het bevechten, ontvluchten of vermijden bent, verliest daarmee zijn greep op jou. Daardoor komt er rust en ruimte om je verder te ontwikkelen, en kun je de uitdagingen van het leven makkelijker aan.

Hoe gaat dat nu in zijn werk, de Feel Free regressietherapie.
We maken met regressietherapie contact met de oorzakelijke ervaringen. Door een bevrijdende herbeleving kan emotionele ballast losgelaten worden en inzicht worden verkregen hoe en waardoor een probleem is ontstaan. Op deze manier verdwijnen de vastgezette, hinderlijke en klachten gevende, ladingen en negatieve denkpatronen worden vervangen door nieuwe inzichten; het oude, beperkende gedrag kan vervangen worden door gedrag dat effectiever is: je bevrijdt jezelf en kunt je leven vorm gaan geven zoals jíj dat wilt. FEEL FREE.

Gratis MP3 Zelf-Hypnose
We respecteren uw privacy. Net als u houden wij ook niet van SPAM!