Hypnose Research

Wetenschappelijke hypnose onderzoek

Al een lange tijd zijn wetenschappers bezig met het doen van onderzoek naar hypnotherapie. Daarbij wordt onderzocht of hypnotherapie wel echt toch resultaat leidt en of dit resultaat wel effectief is. Wetenschappers zijn nog lang niet klaar met onderzoek doen. Hieronder zie je 3 verschillende onderzoeken.

Onderzoek 1

In 2007 presenteerde dr. Faysal Hasan van het ‘ North Shore Medical Center’, in de VS, een studie aan het ‘American College of Chest Physicians’. In dit onderzoek toonde hij aan dat patiënten in ziekenhuizen die roken meer kans hadden om te stoppen met roken met hypnose dan met elke andere methode.

Dr. Faysal Hasan vergeleek de stop ratio’s van 67 patiënten die met hart-of longproblemen waren opgenomen. Elke patiënt had aangegeven te willen stoppen met roken. Voor deze studie werden 67 deelnemers in 4 groepen verdeeld.

De eerste groep gebruikte alleen hypnotherapie.
De tweede groep alleen nicotine vervangers.
De derde groep kreeg een combinatie van hypnotherapie en nicotine vervangers.
De vierde groep kreeg geen echte behandeling.

Na 26 weken werd gekeken hoeveel patiënten er (nog steeds) gestopt waren.
Uit de eerste groep was dat 50%.
Uit de tweede groep was dat 15%.
Uit de derde groep was dat 50%.
Uit de vierde groep was dat 25%.

Uit deze resultaten is gebleken dat hypnotherapie de meest effectieve manier is om te stoppen met roken. Nicotine vervangers hebben hier geen effect op. Het is zelf zo dat geen behandeling effectiever is dan een behandeling met nicotine vervangers.

 

Onderzoek 2

Ook in Nederland is men bezig met onderzoek doen, een belangrijk voorbeeld daarvan is dr. Marc Benninga (kinder maag-darm-lever arts). Hij heeft onderzoek gedaan naar de effectiviteit van hypnose bij kinderen met IBS (prikkelbare darm syndroom), ofwel chronische buikpijn waar geen lichamelijke oorzaak voor kan worden gevonden. Dit deed hij samen met kinderarts Arine Vlieger.

Tijdens dit onderzoek werd bij 52 kinderen met IBS onderzocht of een hypnotherapie een beter effect kon hebben dan medische hulp. De deelnemers aan het onderzoek werden in 2 groepen opgedeeld. De eerste groep kreeg 6 sessies van een half uur met hypnotherapie. De tweede groep kregen 6 consulten van een half uur bij de kinderarts.

Uiteindelijk bleek hypnotherapie een succes. Ruim 85% van de deelnemers uit de eerste groep gaf aan minstens 80% minder pijn te hebben. Uit de tweede groep was dat maar 25%.  Om na te gaan of de resultaten blijvend zijn, zijn de deelnemers na 5 jaar weer onderzocht. Uit dit onderzoek bleek dat ook op langer termijn twee derde van alle deelnemers uit de eerste groep nog steeds pijnvrij waren. In de tweede groep bleek dit slechts  20% te zijn.

 
Onderzoek 3

Dit onderzoek is gedaan door American Society of Clinical Hypnosis  (ASCH) en heeft betrekking op het (blijvende) resultaat van gewichtsbeheersing door middel van hypnose.

Dit onderzoek bestond uit een groep personen met overgewicht. De groep werd in 2 groepen gesplitst. De eerste groep kreeg behandeling met behulp van hypnose. De tweede groep werd behandeld zonder hypnose. De deelnemers werden voor een periode van 9 weken behandeld.

Uit dit onderzoek is gebleken dat het resultaat van hypnotherapie vaak effectief en blijvend is. De volgende twee jaren bleek voor de eerste groep dat de deelnemers nog steeds resultaat hadden. Voor de tweede groep (zonder hypnose) was dit niet het geval.

Uit de onderzoeken blijkt dat er geen magische formule is die voor iedereen perfect werkt, maar het is wel duidelijk dat hypnose een effectieve behandelingsmethode is voor verschillende klachten.

Gratis MP3 Zelf-Hypnose
We respecteren uw privacy. Net als u houden wij ook niet van SPAM!